Wilt u een verblijfsvergunning aanvragen of heeft u problemen met uw verblijfsvergunning?

Of zoekt u bijvoorbeeld een strafrechtadvocaat?

Bekijk hieronder waarin ik ben gespecialiseerd.

Asiel- en vreemdelingenrecht

Asiel

- Aanvraag, verlenging, intrekking verblijfsvergunning asiel 

- Bijzondere onderwerpen

 • Nareizende familieleden - minderjarige asielzoeker
 • Dublinprocedure (ander land verantwoordelijk voor behandeling asielaanvraag)
 • 1F (uitsluiting van bescherming Vluchtelingenverdrag) 
 • Artikel 3 EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens)

Reguliere verblijfsvergunning
- Aanvraag, verlenging, intrekking verblijfsvergunning regulier 

- Bijzondere onderwerpen

 • Gezinshereniging 
 • Medische behandeling 
 • Staatlozen - mensenhandel 
 • Studie - buiten schuld niet kunnen vertrekken uit Nederland 
 • Artikel 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven)

Machtiging tot voorlopig verblijf


Diverse onderwerpen

 • Visumbezoek
 • Artikel 64 Vreemdelingenwet 
 • Terugkeerbesluit
 • Ongewenstverklaring
 • Inreisverbod
 • Signalering in Schengen Informatie Systeem
 • Naturalisatie/Nederlanderschap
 • Wet Arbeid Vreemdelingen

Psychiatrisch Patiëntenrecht

 • Gedwongen opname 
 • Ontslag 
 • Separatie 
 • Dwangmedicatie 
 • KlachtenrechtStrafrecht

 • Volwassenenstrafrecht
 • Jeugdstrafrecht
 • Penitentiair recht 
 • Klachtenrecht