Wilt u een verblijfsvergunning aanvragen of heeft u problemen met uw verblijfsvergunning?

Of zoekt u bijvoorbeeld een asieladvocaat?

Bekijk hieronder waarin ik ben gespecialiseerd. Dit zijn de rechtsgebieden waarvoor ik bij de Orde van Advocaten en bij de Raad voor Rechtsbijstand sta geregistreerd c.q. ingeschreven en waarvoor ik de benodigde opleidingspunten heb behaald.

Asiel- en vreemdelingenrecht

Asiel

- Aanvraag, verlenging, intrekking verblijfsvergunning asiel 

- Bijzondere onderwerpen

 • Nareizende familieleden - minderjarige asielzoeker
 • Dublinprocedure (ander land verantwoordelijk voor behandeling asielaanvraag)
 • 1F (uitsluiting van bescherming Vluchtelingenverdrag) 
 • Artikel 3 EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens)

Reguliere verblijfsvergunning
- Aanvraag, verlenging, intrekking verblijfsvergunning regulier 

- Bijzondere onderwerpen

 • Gezinshereniging 
 • Medische behandeling 
 • Staatlozen - mensenhandel 
 • Studie - buiten schuld niet kunnen vertrekken uit Nederland 
 • Artikel 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven)

Machtiging tot voorlopig verblijf


Diverse onderwerpen

 • Visumbezoek
 • Artikel 64 Vreemdelingenwet 
 • Terugkeerbesluit
 • Ongewenstverklaring
 • Inreisverbod
 • Signalering in Schengen Informatie Systeem
 • Naturalisatie/Nederlanderschap
 • Wet Arbeid Vreemdelingen

Psychiatrisch Patiëntenrecht

 • Gedwongen opname 
 • Ontslag 
 • Separatie 
 • Dwangmedicatie 
 • Klachtenrecht